Тема Избери всичко
Air law (150)
Aircraft general knowledge (150)
Communications (150)
Flight planning and monitoring (150)
Human performance and limitati (150)
Meteorology (150)
Navigation (150)
Operational procedures (150)
Principle of flight (150)
Аеродинамика (50)
Въздушно Право (50)
Възможности на ВС (39)
Комуникации (50)
Метеорология (50)
Навигация (44)
Общи понятия за ВС (50)
Оперативни процедури (20)
Човешки фактор (51)


Брой въпроси остави празно за максибален брой